Hasiera

www.kaixomundua.eus
www.dinahosting.com
Lizentzia honi esker, beste batzuek beren lana banatu, birlandu, egokitu eta eraiki dezakete, baita komertzialki ere, baldin eta jatorrizko sorkuntzarako egiaztatzen badute. Hau da eskaintzen den lizentziarik atseginena. Lizentzia duten materialak ahalik eta gehien zabaltzeko eta erabiltzeko gomendatua.