Autor: Alaiur

balore etikoak

RESPONTSABILITATE ZOZIALA: Lan postu batzuk zortu nai ditugu eta gendea entretenitzea gure produktuekin.

TRANSPARIENTZIA ETA ONESTITATEA: Fakturak egingo ditugu materialen kosteekin eta eskulanarekin.

KREATIBITATEA ETA BERRIKUNTZAK: Gure produktuak urtero berrituko dira funtzio eta modelo berriak txertatuz.

FAMILIEN BIZITZAREKIKO ERRESPETUA: Ordutegiarekin flexible izango gara arrazoi familiarrengatik.

INGUNUREAREKIKO ERRESPETUA: Birziklapena bultzatuko dugu enpresan eta ahal den guztietan produktu ekologikoak erabiltzen zaiatuko gara.