email eta telefono arreta

Email eta telefono arretan zer izan behar dugu kontuan?

Bezeroekiko harreman pertsonalak enpatia ejerzitatu behar du, ulertu eta kezka guztiei erantzun behar zaie. Harreman pertsonaleko zeregin honek garrantzi berezia hartzen du bitarteko teknikoekin,  telefonoarekinbezela edo posta elektronikoarekin:

– Posta elektronikoa: data edo ordu mugarik gabe erabil daitekeela abantaila du. Negozio praktika onak jasotako mezu bakoitzari erantzutea da, norbaitek guri idazteko molestiak hartzen baditu, gure denbora merezi dute.

– Telefono bidezko zerbitzua: jendearentzako ordutegi luzeagoa izaten du enpresaren gainerako zerbitzuetan baino. Erakunde handietan ere asko gertatzen da telefono bidezko arreta kontzentratuta dagoen dei-zentroak sartzea. Dei-zentroetako zerbitzuek zentral automatikoz hornituta daudenean, ohikoa da deitzaileak eskatutako zenbait kode markatzea, desbideratu ahal izateko dagokion zerbitzurako deia.

(Eta oso garrantzitsua da bezeroari entzuten jakitearen garrantzia ez ahaztea, harremanak bide egokien barruan mantentzea.)