FAQ

FAQ (frequently asked questions)

Hau naiko garrantzitxua da, orrela galdera tipikoak banan banan erantzun ordez gehien galdetzen direnak sartu ditzakezu. Bezero gehienek eduki ditzaketen galderak bertan edukitzeko. 

Kontsulta bakoitza era singularrean tratatuko dugu galdera berdina izan arren.

Produktuak antzekoak izan arren eta galderak ere antzekoak izan arren bezero bakoitzak era ezberdinean bizitzen du arazoa: bere izaera gatik, ezagutzagatik…